REGULAMIN BIURA "MAGNES"

 

 1. Klientami (Członkami) Biura mogą być osoby pełnoletnie.
 2. Pełne oferty, zwłaszcza z danymi kontaktowymi są udostępniane wyłącznie Członkom Biura.
 3. Ilość udostępnianych ofert jest uzależniona od ilości ofert już posiadanych i od napływu nowych, bieżących.
 4. Udostępnianie ofert odbywa się korespondencyjnie poprzez wysłanie listu, telefonicznie, mailowo lub osobiście.
 5. Klient otrzymane oferty z Biura zachowuje wyłącznie dla siebie, nie może ich udostępniać osobom postronnym.
 6. Biuro może odmówić Klientowi podania danych kontaktowych osoby, której nie spełnia oczekiwań.
 7. Klient jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Biura o podjęciu decyzji wycofania swojej oferty.
 8. Biuro zastrzega sobie prawo do wycofania oferty Klienta w przypadku uzasadnionych skarg na jego osobę.
 9. Biuro nie ma możliwości zweryfikowania prawdziwości informacji zawartych w Ankietach i nie ma wpływu na losy zawartych znajomości, w związku z tym nie ponosi za to odpowiedzialności.
 10. Biuro może odmówić sporządzenia oferty Klienta, który nie dostarczył zdjęcia lub jest to zdjęcie złej jakości.
 11. Biuro w ramach uatrakcyjniania Członkostwa przewiduje przyznawanie Klientom rabatów, organizację spotkań integracyjnych, współpracę z innymi krajowymi i zagranicznymi biurami oraz czasopismami matrymonialnymi.
 12. Biuro zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu jednocześnie powiadamiając Klienta o wprowadzonych zmianach.
 13. Opłata wniesiona przez Klienta nie podlega zwrotowi w momencie rezygnacji z usług Biura.
 14. Szczegółowe zasady współpracy regulują warunki ofert promocyjnych stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

Warunki oferty promocyjnej “Członkostwo do skutku”

 1.  Klientem Biura jest się dowolnie długo, np. do momentu znalezienia Partnerki / Partnera, czyli do skutku.
 2.  Oferta Klienta jest udostępniana zainteresowanym osobom przez cały okres jego Członkostwa - dowolnie długo.
 3. Pełne oferty Członków Biura (z danymi kontaktowymi i zdjęciami) są udostępniane Klientowi przez pierwsze trzy miesiące od momentu jego zapisania się do Biura, tj. dokonania opłaty.
 4. Opłata zgodna z cennikiem oferty promocyjnej “Członkostwo do skutku”.

 

 

Wyszukiwarka ofert Pań

Wyszukiwarka ofert Panów

Free business joomla templates
Realizacja: Agencja interaktywna Empressia